Ca Khúc Mưa Lạnh – Nhật Kim Anh

LỜI BÀI HÁT
Thêm một mùa xuân về, mình sống xa quê năm nay lại không về

Lại một năm nữa đón xuân ở nơi xứ người, đón xuân không nhiều tiếng cười

Lòng mình nghe chơi vơi, câu chúc cứ nghẹn lời

Quê mình giờ vui cười, đàn én muôn nơi, trăm hoa nở ngập trời

Rồi đàn em nhỏ líu lo áo xanh đỏ vàng

Mứt dưa ngập tràn trên bàn, nhạc mùa xuân ca vang, ai cũng vui cũng mừng

Đã nhiều năm bôn ba nơi xứ người, phiêu bạt khắp phương trời

Nên đâu biết xuân vui, cứ đón xuân trong lầm lũi

Ước một mai đôi chân quay trở về nơi mình lớn khôn để vui xuân với quê hương, với tình thương của gia đình

Nơi này cũng mai vàng và bánh chưng xanh nhưng xuân vẫn vô tình

Hẹn một mai nhé, đón xuân ở nơi xứ mình

Sẽ mang theo về câu chuyện, chuyện nhiều năm trôi qua đón xuân nơi xứ người.