Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh có tên thật Đỗ Thị Kim Huê (sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985) là một nữ ca sĩ, diễn viên Việt Nam. Tiểu sử và sự nghiệp Năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để làm ăn nhưng trên đường đi bị bọn hung …